Αθήνα 2004

Ολυμπιακοί Αγώνες στην Αθήνα το 2004.
Η Ολυμπιακή φλόγα στο Αρχαίο Στάδιο τω...
Η Ολυμπιακή φλόγα στο Αρχαίο Στάδιο τω...
Η Ολυμπιακή φλόγα στο Αρχαίο Στάδιο τω...
Η Ολυμπιακή φλόγα στο Αρχαίο Στάδιο τω...
Η Ολυμπιακή φλόγα στο κάστρο της Λαμία...
Η Ολυμπιακή φλόγα στο κάστρο της Λαμία...
Η Ολυμπιακή φλόγα στο κάστρο της Λαμία...
Η Ολυμπιακή φλόγα στο κάστρο της Λαμία...
Η Ολυμπιακή φλόγα στο κάστρο της Λαμία...