Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 16

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής