Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 02

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής