Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 01

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής